Alüminyum Sülfat (1 kg)

30,00 

Moleküler formülü: Al2(SO4)3

Molar kütle: 342,15 g / mol (susuz)

Görünüş: Beyaz kristalli katı, higroskopik

Yoğunluk: 2.672 g/cm3 (susuz)

Ergime noktası: 770 ° C (ayrışma)

Suda çözünürlük: 31.2 g/100 mL (0 ° C) 36,4 g/100 ml (20 ° C) 89.0 g/100 mL (100 ° C)

CAS numarası: 10043-01-3

RTECS numarası: BD1700000

Stok Kodu: AS01000 Kategoriler:

Açıklama

Kimyasal formülü Al2(SO4)3 olan alüminyum sülfat, demir sülfat ile birlikte en çok kullanılan iki koagülanttan biridir.  Halk arasında şap adıyla da bilinir.

Anhidrit formu doğada nadir olarak millosevichite minerali şeklinde volkanik ortamlarda bulunur, anhidrit tuz formuna ise nadiren rastlanır. Alüminyum sülfat birkaç değişik hidratlı form oluşturur, heksadakahidrat Al2(SO4)3-16H2O ve oktadekahidrat Al2(SO4)3-18H2O formları en yaygın olanlarıdır. Heptahidrat formu [Al(H2O)6]2(SO4)3-5H2O doğal olarak alünojen minerali olarak bulunur.

Alüminyum sülfat, alüminyum hidroksitin sülfürik aside  eklenmesiyle,

2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3·6H2O

veya alüminyum metalinin sülfürik asit çözeltisi içerisinde ısıtılmasıyla elde edilebilir:

2 Al(s) + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2 (g)

Alüminyum sülfat bileşiği 580 ve 900 °C arasında ısıtıldığında gamma-alümin ve sülfür triokside ayrışır. Su oluşturan değişik kompozisyonlarda hidratlı tuzlarla birleştirir.

Alüminyum sülfat, içine köpük sabitleyici eklenmiş olan sodyum bikarbonat ile tepkimeye girer ve karbondioksit oluşturur. Bu karbondioksit köpük sabitleyici içerisinde hapsedilir ve kalın bir köpük tabakası oluşturarak yangın söndürücülerde kullanılır.

Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 → 3 Na2SO4 + 2 Al(OH)3 + 6 CO2

Çoğunlukla içme suyu ve atık su tanklarının artımında yumaklaştırıcı kimyasal olarak kullanılır, ayrıca kâğıt üretiminde de kullanılan bir maddedir.

Su arıtımında pisliklerin daha büyük partiküller halinde topaklaşmasını ve tankın dibine çöktürülmesinde kullanılır, bu prosese topaklaştırma veya yumaklaştırma adı verilir.

Tekstil sanayinde İplik ya da kumaş boyama ve baskısına mordant olarak kullanılır. Ayrıca alev almaz kumaş üretiminde ve Ph kontrolünde de kullanılmaktadır.

Yüksek miktarda Ph nötr veya hafif alkali suyun içerisinde çözüldüğünde, alüminyum sülfat jelatinimsi bir alüminyum hidroksit Al(OH)3 çözeltisi oluşturur. Kumaş boyamada ve baskıda bu jelatinimsi çökelti boya pigmentlerini çözülmez hale getirerek boyanın kumaşa yapışmasına yardımcı olur.

Alüminyum sülfat hidrolize edildiğinde alüminyum hidroksit çökeltisi ve seyreltik sülfürik asit çözeltisi oluşturduğundan, bahçe toprağının Ph’ını düşürmek için de kullanılabilir. Ph değerindeki değişimin bitkileri nasıl etkilediği ortanca türlerinde (Hydrangea macrophylla) açıkça görülebilir: Ph değerini düşürmek için toprağa alüminyum sülfat eklendiğinde ortanca çiçeklerinin renkleri maviye döner. Ayrıca sümüklüböcekleri öldüren oldukça etkili bir yumuşakça öldürücü kimyasaldır.

İnşaat sanayiinde betonlarda hızlandırıcı ve su geçirmezlik maddesi olarak kullanılır. İzolasyon malzemelerinin bileşiminde bulunur.

Yangın söndürücülerde köpük yapıcı maddedir.

Kan kalemlerinin temel bileşenidir, ayrıca böcek ısırması ve sokmalarından kaynanan acıları gidermek için kullanılır.