Oksalik Asit (1 kg)

40,00 

Moleküler formülü: C2H2O4-2H2O (dihidrat)

Molar kütle: 126,07 g mol-1

Görünüş: Beyaz kristaller

Koku: kokusuz

Yoğunluk: 1.653g cm-3

Erime noktası: 101.5 °C

Suda çözünürlük: 143 g/L (25 °C)

CAS numarası: 144-62-7

EC numarası: 205-634-3

Stokta yok

Stok Kodu: OA01000 Kategoriler:

Açıklama

Kimyasal formülü H2C2O4 renksiz katı kristal formunda organik bir bileşiktir ve suda renksiz bir çözelti oluşturur. Dikarboksilik asit olarak sınıflandırılmıştır, asetik asitten daha güçlüdür. İndirgen bir maddedir ve eşlenik bazları oksalat (C2O42−)adıyla bilinir, metal katyonları için şelat oluşturucudur. Genellikle dihidrat formunda H2C2O4•2H2O bulunur. Yutulması veya uzun süreli deri teması tehlikeli olabilir.

Oksalik asit genel olarak karbonhidratların veya glikozun vanadyum pentoksit bulunan bir ortamda nitrik asit veya havayla oksidasyonu sonucu üretilir. Daha yeni bir yöntem ise alkollerin oksidatif karbonillemesine neden olarak oksalik asit diesterleri oluşturmasını sağlar, bu diesterler sonradan oksalik asit halinde hidrolize edilir.

Eskiden oksalik asit sadece testere tozu üzerinde kostik (sodyum veya potasyum hidroksit) dökülerek elde edilirdi.

Oksalik asit yaygın olarak alanı temizleyici ve ağartıcı olarak, özellikle pas sökmede kullanılır. Ferrik demirle ferrioksalat denilen kararlı ve suda çözülebilen bir tuz oluşturması nedeniyle pas sökücü maddelerin bileşimine katılır.

Üretilen oksalik asitin %25’i tekstil endüstrisinde boyama prosesinde renk sabitleyici mordant olarak kullanılır.

Kâğıt imalatında özellikle hamur odununu beyazlatmak için ağartıcı olarak kullanılır. Ayrıca suyun neden olduğu kararmaları gidererek ahşapları ağartır.

Oksalik asit lantanit kimyasında önemli bir ayıraçtır. Hidratlı lantanit oksalatlar kolayca sık kristalli yapıda kuvvetli asidik solüsyonlar oluştururlar. Bu oksalatların termal dekompozisyonuyla bu elementin en çok pazarlanan türü olan oksit formu oluşturulur.

Buharlaştırılmış oksalik asit veya şeker şurubunda çözülmüş %3,2’lik oksalik asit solüsyonu arıcılıkta varroaya karşı kene öldürücü olarak kullanılır.

Heykelcilikte tamamlanmış mermer heykellerin yüzeyini yalıtmak ve parlak bir görünüm kazandırmak için oksalik asit sürülür.

Oksalik asit ayrıca kuvars kristallerinden demir ve manganez artıklarını temizlemek için kullanılır.

Gıda sektöründe kabartma tozunun bileşimine katılır.